BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI – BT324

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Dự án: Gia đình Anh Quốc Anh

Diện tích xây dựng: 105m2

Phong cách: Mái nhật hiện đại

Hạng mục thực hiện: Thiết kế – Thi công

LIÊN HỆ TƯ VẤN

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Dự án: Gia đình Anh Quốc Anh

Diện tích xây dựng: 105m2

Phong cách: Mái nhật hiện đại

Hạng mục thực hiện: Thiết kế – Thi công

0925366979